Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorChristoffersen, Marianne
dc.contributor.authorFredin, Ola
dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.contributor.authorLyså, Astrid
dc.contributor.authorNordahl, Bo
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.coverage.spatialAGDER
dc.date.accessioned2020-07-14T13:25:59Z
dc.date.available2020-07-14T13:25:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663981
dc.description.abstractI områder av Agder og Trøndelag har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken startet utvikling av metoder og prosedyrer for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av glasiale landformer. Områdene ble valgt med bakgrunn i hvor NGU har kunnskap og data, for å sikre en god variasjon i landformer. Dette gir tilfang til en bredde av glasiale landformer som bidrar til utvikling av en metoderapport for nasjonalt datasett. Kartleggingen er basert på LiDAR, ortofoto og noen grad av feltsjekk. Prosjektet har testet ut denne metodikken for glasiale landformer og det er utviklet eller er under utvikling databaseløsninger for denne type landformer. Arbeid ut over dette pilotprosjektet vil teste ut metodikk for å kombinere landformkartlegging med NGUs ordinære kvartærgeologiske kartlegging. Dette skal munne ut i en metoderapport for kartlegging av glasiale landformer på nasjonalt nivå.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2020.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGLASIAL FORM
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectAREALPLANLEGGING
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectNATURVERN
dc.titleKartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019
dc.typeReport
dc.description.localcode66738
dc.source.pagenumber31
dc.relation.project(383600) Kartlegging av rødlistede landformer: Pilotprosjekt


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal