Show simple item record

dc.contributor.authorChristoffersen, Marianne
dc.contributor.authorFredin, Ola
dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.contributor.authorLyså, Astrid
dc.contributor.authorNordahl, Bo
dc.coverage.spatialINNLANDET
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.date.accessioned2020-07-14T13:26:01Z
dc.date.available2020-07-14T13:26:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663982
dc.description.abstractI områder av Trøndelag og nordre Gudbrandsdalen har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlagt fem ulike landformer som er oppført på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. Disse landformene er leirraviner, leirskredgroper, fossile delta, dødisgroper i sortert materiale og jordpyramider. Kartleggingen har fulgt NGUs standarder for kartlegging av landformer i detaljeringsgrad spesifisert for dette prosjektet. Kartleggingen er basert på LiDAR, ortofoto og noen grad av feltsjekk. Et utvalg av hver av disse landformene er også lokalitetskvalitetsvurdert etter et system utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning. I systemet inngår grad av menneskelig inngrep og naturmangfold. Kartleggingen og lokalitetskvalitetsvurderingene inngår i Miljødirektoratets arbeid med kartlegging av naturtyper som skal tillegges særlig vekt i arealplanlegging og -forvaltning. Resultatene blir gjort tilgjengelig gjennom databaser ved Miljødirektoratet og ved NGU.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectNATURVERN
dc.subjectAREALPLANLEGGING
dc.titleKartlegging av rødlistede landformer: resultater og erfaringer fra pilotprosjekt 2019
dc.typeReport
dc.description.localcode66737
dc.source.pagenumber42
dc.relation.project(387500) Kartlegging av rødlistede landformer: Pilotprosjekt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal