Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Eskil
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.date.accessioned2020-07-14T13:57:59Z
dc.date.available2020-07-14T13:57:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663989
dc.description.abstractSom en del av kvartærgeologisk kartlegging i Orkdalen har det blitt utført bakkegeofysikk ved Skjenald, vest for Orkanger. Målet med disse undersøkelsene var å få bedre kontroll på de geologiske forholdene i dypet ved å kartlegge de elektriske egenskapene til løsmassene.Metoden kalles elektrisk resistivitet og forkortes ERT (fra engelske Electrical Resistivity Tomography). Denne metoden egner seg godt til å skille forskjellige typer løsmasser samt detektere overgangen til fast fjell basert på at disse forskjellige enhetene leder strøm på forskjellig måte.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2020.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectRESISTIVITET
dc.titleERT-undersøkelser ved Skjenald, Orkland kommune, Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode66811
dc.source.pagenumber9
dc.relation.project(367200) NGU: Brandval, kvartærgeologisk kartlegging


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal