Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerkgård, Terje
dc.contributor.authorCoint, Nolwenn
dc.contributor.authorSaalmann, Kerstin
dc.coverage.spatial19263 Krutvatnet
dc.coverage.spatial19262 Hattfjelldal
dc.coverage.spatial19262 Røssvatnet
dc.date.accessioned2020-07-14T13:58:02Z
dc.date.available2020-07-14T13:58:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663990
dc.description.abstractDe fleste av de tidligere kjente nikkelmineraliseringene på Krutfjellet ble befart i dette prosjektet. Gehaltene funnet i prøvene, maksimalt rundt 0.3 % Ni og 0.3 % Cu, er i samsvar med tidligere analyser. Imidlertid er det stedvis vanskelig å finne friske prøver, slik at gehaltene må regnes som minimum og kan kanskje være det dobbelte. Prøvene viser lavt innhold av kobolt, typisk rundt 100 ppm, og svært lavt innhold av gull, platina og palladium.Nikkel i sulfidfasen opptrer som pentlanditt. Mineralet opptrer i rene korn eller aggregater uten inneslutninger og er typisk sammenvokst med kobberkis og magnetkis i større aggregater. Siden mineralene opptrer i rene, forholdsvis store korn, skulle det gi gode konsentrater av både kobberkis og pentlanditt. Det har vist seg at de fleste av sonene med mineralisering har en noe mindre utstrekning enn tidligere rapportert. De mest ekstensive sonene har en maksimal lengde på 250 m og en mektighet på opptil 10-15 m, lokalt 20 m. Til et dyp på 100 m gir disse tallene en tonnasje på bare 750 000 t noe som er altfor lite til å være av økonomisk interesse.Knklusjonen på grunnlag av disse undersøkelsene er at nikkelmineraliseringene som nå er kartlagt på Krutfjellet er alt for små og også har for lave gehalter til å være interessante.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2020.019)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSULFID
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectNIKKEL
dc.subjectKOBBER
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMINERALOGI
dc.titleNikkel på Krutfjellet, Hattfjelldal kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode66812
dc.source.pagenumber26
dc.relation.project(355900) Geologi og mineralressurser i Hattfjelldal, Nordland


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal