Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Eirik
dc.contributor.authorKeiding, Jakob K.
dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.date.accessioned2020-07-14T13:58:09Z
dc.date.available2020-07-14T13:58:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663992
dc.description.abstractI samarbeid med Nordland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført kartlegging avbergartskvalitet for anvendelse av knust stein (pukk) som byggeråstoff i Nordland fylke. Målet med dette prosjektet harvært at få en bedre oversikt over variasjonen i bergartskvaliteten i fylket og dessuten undersøke petrografien innflytelsepå mekaniske egenskaper.For første gang er sammenstilt prognosekart som viser variasjoner i de mekaniske egenskaper på fylkesnivå i Norge.Prognosekartene er fremstillet basert på bakgrunn av NGUs database av mekaniske egenskaper av ca. 220 prøverfordelt over hele fylket koblet til den underliggende geologi. Undersøkelsen viser stor variasjon i kvaliteten innenfor fylket,men generelt sett har kun få mindre områder i Nordland høy bergartskvalitet (ÅDT > 3000). Særlig den midtre del avfylket innehar kun moderat kvalitet, mens kvaliteten er bedre i de nordlige og sørlige delene av fylket. Dette gjenspeilerden geologiske variasjonen med kaledonske skyvedekker i det sentrale Nordland, mens mekanisk sterkere prekambriskgrunnfjell dominerer mod nordvest i Lofoten-Vesterålen og kaledonske intrusjoner sørlig i fylket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.030)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALRESSURSER
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectPUKK
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectMEKANISK STYRKE
dc.titleKortreist kvalitet - undersøkelse av bergartskvalitet til byggeråstoff-formål i Nordland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode66350
dc.source.pagenumber93
dc.relation.project(372500) Byggeråstoffer i Nordland - kortreist kvalitet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal