Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNeeb, Peer-Richard
dc.date.accessioned2020-07-15T07:15:10Z
dc.date.available2020-07-15T07:15:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664180
dc.description.abstractDenne rapporten er en sammenstilling av NGUs kunnskap om kystnære pukkverk for eksport og hvilke kriterier som bør hensyntas ved kartlegging av nye områder. Norge har et betydelig utvalg av byggeråstoffressursene sand, grus og pukk. De viktigste bergartene er: gneis, anortositt, mylonitt, gabbro, samt spesielle sandsteiner og eklogitt til pukk. Disse er ikke lett tilgjengelig Europa. Norges lange kyst med gode forhold for utskiping, et høyt teknologisk nivå og gode FoU-miljøer viktige fortrinn som gir muligheter for fortsatt vekst for byggeråstoffproduksjonen i Norge.Omlag 30 prosent av den norske pukkproduksjonen går i dag til eksport til kontinentet. I 2018 ble det eksportert 27.5 mill. tonn til en verdi på 1,6 milliarder kroner ifølge SSB og produsenter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALRESSURS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectPUKK
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectBERGART
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectØKONOMISK GEOLOGI
dc.subjectKYSTSONEN
dc.titleKystnær kartlegging av bergarter som ressurs for byggeråstoffer i Norge og eksport til Europa
dc.typeReport
dc.description.localcode66610
dc.source.pagenumber22
dc.relation.project(268020) Oppdatering av grus og pukk i Norge


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal