Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenderson, I.H.C.
dc.contributor.authorKorneliussen, A.
dc.contributor.authorRaaness, A.
dc.coverage.spatial21294 Rognan
dc.date.accessioned2020-07-15T07:15:34Z
dc.date.available2020-07-15T07:15:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664181
dc.description.abstractBasert på geologisk overflatekartlegging utført i denne studien og kjemiske analysedata fra Korneliussen m.fl. (2019) er det konstruert en 3D-modell i programvaren 3D MOVE av karbonatsonene ved Nestbylia i Saltdal kommune. Et område er ansett som egnet til mulig fremtidig gruvedrift. Dette betegnes som undersøkelsesområdet. Med en avbygging ned til ca. 200m gir dette et totalt volum på 375 000 000 m3 og en tonnasje på i størrelsesorden 1 milliarder tonn.To korte borehull ble utført i den midtre delen av undersøkelsesområdet sommeren 2018. Disse er begge 25 m meter lange og går gjennom karbonat. Totalt foreligger 273 kjemiske analyser av karbonat fra undersøkelsesområdet, og innholdet av karbonatbundet Fe+Mn er lagt inn i 3D-modellen. Analysene er gjort på flere typer prøver (håndstykker, borkaks fra overflaten, borekjerner). Karbonatbundet Fe+Mn lavere enn 250 ppm anses som bra, jo lavere jo bedre.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARBONAT
dc.subjectMINERALRESSURSER
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectVOLUM
dc.title3D-modellering og visualisering av Nestbylia karbonatforekomst, Saltdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode66682
dc.source.pagenumber49
dc.relation.project(376600) Ukonvensjonelle forekomster av kalkspatmarmor


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal