Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:16:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:16:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664190
dc.description.abstractNTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte arkeologiske utgravninger ved Melhus gård høsten 2018 (Melhus kommune, Trøndelag). I den sammenheng var det behov for mer kunnskap om hvordan området kan ha sett ut i forhistorisk tid, for å kunne sette de arkeologiske funnene i et geologisk perspektiv.NGU gjennomførte befaring til utgravningsfeltet i oktober 2018. Dette rapporten beskriver resultatene fra feltbefaringen, og gir en kort vurdering av de geologiske forholdene og landskapsutviklingen i de nærliggende områdene.Metodene som er brukt er feltbefaring, studie av litteratur og rapporter fra tidligere geofysiske og geotekniske undersøkelser, analyse av foto og LiDAR-data, samt vurdering av resultater fra 14C-datering av organisk materiale.Resultatene indikerer at sporene etter menneskelig aktivitet i det arkeologiske utgravningsområdet er fra en periode mellom at Gaula gikk over studieområdet, og at skredmasser fra en (eller flere) skredhendelse(r) la seg over området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.012)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectARKEOLOGI
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectFLUVIAL FORM
dc.titleGeologi og landskapsutvikling ved Melhus gård knyttet til arkeologiske utgravinger
dc.typeReport
dc.description.localcode66391
dc.source.pagenumber22
dc.relation.project(367800) Forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i marine leirområder i Trondheimsregionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal