Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.coverage.spatial19284 Meløy
dc.date.accessioned2020-07-15T07:16:27Z
dc.date.available2020-07-15T07:16:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664194
dc.description.abstractDet kvartærgeologiske kartet Meløy 1928 IV, M 1:50 000, bygger på kartlegging i 1992-2019, med største feltinnsats de første årene, 1992-1998. Kartet dekker et typisk kystlandskap i Nordland, med fjorder og fjelldaler, og med alpine fjellområder mot øst. I vest og nordvest er indre deler av strandflaten representert. Dette er en landoverflate som ligger 50-100 m både over og under dagens havnivå, representert for eksempel med mange øyer, holmer og skjær i Støtt øyriket og vest for Meløya. nnlandsisen som dekket landet for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) har satt sine sterke og særegne preg på landskapet og løsmassene i området. Høyeste havnivå etter istiden nådde ca. 120 moh, men nådde dette nivået noe tidligere i ytre områder sammenlignet med indre fjordstrøk. Morenemateriale dekker ca. 14,3 % av landarealet, mens hav-, fjord- og strandavsetninger dekker ca. 10,9 %. Breelv- og elveavsetninger (sand og grus) fra isavsmeltingstiden og hele etter-istiden dekker ca. 0,2 %, forvitringsmateriale dekker ca. 8,2 % og skredmateriale (steinsprang, fjellskred) dekker ca. 2,5 %, mens fjellgrunn, med eller uten tynt dekke av løsmasser eller organisk materiale (torv, humus), i tillegg til innsjøer dekker resten av arealet over havnivå (ca. 64 %). Land - hav fordelingen er ca. 40 - 60 %.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.035)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectBREBEVEGELSE
dc.subjectMORENE
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.titleBeskrivelse til kvartærgeologisk kart Meløy 1928 IV - M 1:50 000, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode66647
dc.source.pagenumber38+kart


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal