Show simple item record

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.date.accessioned2020-07-15T07:16:36Z
dc.date.available2020-07-15T07:16:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664196
dc.description.abstractMed utgangspunkt i tallmateriale fra ressursregnskap utført til forskjellige tidsperioder for flere fylker og årlig mineralstatistikk er det beregnet hvor stort CO2 utslipp som genereres ved massetransport av byggeråstoffene sand, grus og pukk (knust berg).Utslippet av CO2 har siden 2011 (mineralstatistikk) vært rimelig stabilt på 131.000 tonn årlig. Beregningen av utslippet for storbyene Oslo, Bergen og Trondheim (ressursregnskap) tyder på at utviklingen går i feil retning med økende utslipp som kan relateres til økt forbruk på grunn av befolkningsveksten. Å oppnå en reduksjon i klimautslipp av CO2, parallelt med enbefolkningsvekst og en situasjon der byggeråstoffene må hentes lengre unna, vil bli en utfordring.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURESNING
dc.subjectTRANSPORT
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.titleTransport av byggeråstoffer og miljøfotavtrykk
dc.typeReport
dc.description.localcode66308
dc.source.pagenumber24
dc.relation.project(268020) Oppdatering av grus og pukk i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal