Show simple item record

dc.contributor.authorSeither, A.
dc.contributor.authorGundersen, P.
dc.contributor.authorMinde. Å.
dc.contributor.authorJæger, Ø.
dc.contributor.authorDagestad, A.
dc.coverage.spatial13153 Odda
dc.date.accessioned2020-07-15T07:16:54Z
dc.date.available2020-07-15T07:16:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664201
dc.description.abstractI perioden juni 2017 - oktober 2018 ble det gjennomført hydrogeologiske undersøkelser og kartlegging av grunnvannets kjemiske tilstand i grunnvannsforekomsten under Odda sentrum.Løsmassene i dette området domineres av elveavsetninger av sand og grus med stedvis betydelig mektighet. Grunnvannsforekomsten tilføres vann fra et stort nedbørsfelt i omliggende fjellområder samt fra elva Opo i flomperioder. Aktiviteter tilknyttet tidligere smelteverksindustri på forekomsten samt generell urbanisering utgjør den største potensielle belastningen på grunnvannsforekomstens kjemiske tilstand. Tidligere undersøkelser av jord i Odda har påvist stedvis betydelig grunnforurensing, spesielt på smelteverkstomten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANNSKVALITET
dc.subjectBOREBRØNN
dc.titleOdda - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning
dc.typeReport
dc.description.localcode66691
dc.source.pagenumber50
dc.relation.project(366500) Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal