Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSeither, A.
dc.contributor.authorGundersen, P.
dc.contributor.authorMinde. Å.
dc.contributor.authorJæger, Ø.
dc.contributor.authorDagestad, A.
dc.coverage.spatial13153 Odda
dc.date.accessioned2020-07-15T07:16:54Z
dc.date.available2020-07-15T07:16:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664201
dc.description.abstractI perioden juni 2017 - oktober 2018 ble det gjennomført hydrogeologiske undersøkelser og kartlegging av grunnvannets kjemiske tilstand i grunnvannsforekomsten under Odda sentrum.Løsmassene i dette området domineres av elveavsetninger av sand og grus med stedvis betydelig mektighet. Grunnvannsforekomsten tilføres vann fra et stort nedbørsfelt i omliggende fjellområder samt fra elva Opo i flomperioder. Aktiviteter tilknyttet tidligere smelteverksindustri på forekomsten samt generell urbanisering utgjør den største potensielle belastningen på grunnvannsforekomstens kjemiske tilstand. Tidligere undersøkelser av jord i Odda har påvist stedvis betydelig grunnforurensing, spesielt på smelteverkstomten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2019.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANNSKVALITET
dc.subjectBOREBRØNN
dc.titleOdda - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning
dc.typeReport
dc.description.localcode66691
dc.source.pagenumber50
dc.relation.project(366500) Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal