Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.coverage.spatial19281 Glomfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T07:16:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:16:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664203
dc.description.abstractDet kvartærgeologiske kartet Glomfjord 1928 I, M 1:50 000, bygger på kartlegging i 1992-2014, med største feltinnsats de første årene, 1992-1996. Kartet dekker et typisk kystlandskap i Nordland, med fjorder og fjelldaler, og med alpine fjellområder mot øst. I nordvest er indre deler av strandflaten representert. Dette er en landoverflate som ligger 50-100 m både over og under dagens havnivå, for eksempel i Grimstad-Mevika området.Innlandsisen som dekket landet for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) har satt sine sterke og særegne preg på landskapet og løsmassene i området. Høyeste havnivå etter istiden nådde 120 moh i området. Morenemateriale og breelvavsetninger dekker ca. 17,5 % av arealet, mens hav-, fjord- og strandavsetninger dekker ca. 1,3 %. Elveavsetninger (sand og grus) fra hele etter-istiden dekker ca. 0,6 %, mens fjellgrunn, med eller uten tynt dekke av løsmasser eller organisk materiale (torv, humus), i tillegg til innsjøer dekker resten av arealet over havnivå (70 %).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLANDFORM
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectBREBEVEGELSE
dc.subjectMORENE
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.subjectISAVSMELTNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.titleBeskrivelse til kvartærgeologisk kart Glomfjord 1928 I - M 1: 50 000, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode66368
dc.source.pagenumber38+kart
dc.relation.project(378700) Avsluttende kvartærgeologisk kartlegging i påbegynte områder ("Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge II")


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal