Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorKnies, Jochen
dc.contributor.authorBellec, Valerie
dc.date.accessioned2020-07-15T07:17:31Z
dc.date.available2020-07-15T07:17:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664215
dc.description.abstractPå MAREANO-tokt med G.O. Sars i oktober - november 2017 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på 5 prøvetakingsstasjoner i områdene MAREANO Øst 4 og 5. Analyser av overflatesedimentene viser at arsen (As) har høye konsentrasjoner i Klasse III og Klasse IV, tilsvarende moderat til dårlig tilstand i henhold til Miljødirektoratets klassifikasjon av kyst- og fjordsedimenter. En enkelt prøve har nikkel (Ni) i tilstandsklasse II (god). For øvrige analyserte metaller omfattende bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg) og sink (Zn) er konsentrasjoner i Klasse I (bakgrunn).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEDIMENT
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMILJØKJEMI
dc.subjectDATERING
dc.titleMiljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra MAREANO Øst - MAREANO
dc.typeReport
dc.description.localcode66265
dc.source.pagenumber47
dc.relation.project(311730) MAREANO-Miljødatabaser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal