Show simple item record

dc.contributor.authorRiiber, Knut
dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.date.accessioned2020-07-15T07:18:11Z
dc.date.available2020-07-15T07:18:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664226
dc.description.abstractDet kvartærgeologiske fylkeskartet Østfold i M.125 000 er basert på tidligere kartlagte områder i M 1:50 000, og videre kartlegging i et område dekket av de fem grensekartene Vestmarka, Stangebrot, Øymark, Aspern og Kornsjø, regnet fra nord til sør. I rapporten her gis en kort oversikt over den kvartærgeologiske historien som er mest relevant for ylkeskartet og dets innhold, samt kort omtale av de ulike løsavsetninger og spor etter spesielle geologiske hendelse. De fleste løsavetningene i fylket er dannet i siste del av siste istid og i isavsmeltingsfasen for den store innlandsisen som på sitt største nådde helt ut til ytterkanten av kontinentalsokkelen. Iskanten trakk seg etter hvert tilbake fra kysten i sørvest og innover i landet mot nordøst, og hele Østfold var nesten isfritt for 11000 år siden, da iskanten i nordøst lå ved nordenden av Rømsjøen. Brebevegelsen over hele fylket har stort sett vært fra NØ mot SV, med mindre avvik i tid og lokale avvik i retning i noen områder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectISAVSMELTING
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.subjectBREBEVEGELSE
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREGIONAL KARTLEGGING
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectMORENE
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleBeskrivelse til kvartærgeologisk kart over Østfold fylke i M 1:125 000
dc.typeReport
dc.description.localcode65942
dc.source.pagenumber20
dc.relation.project(378700) Avsluttende kvartærgeologisk kartlegging i påbegynte områder ("Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge II")


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal