Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnies, Jochen
dc.contributor.authorElvenes, Sigrid
dc.coverage.spatialEVENES
dc.coverage.spatialHAMARØY
dc.coverage.spatialTJELDSUND
dc.coverage.spatialNARVIK
dc.date.accessioned2020-07-15T07:18:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:18:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664227
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt. For å bestemme om innholdet av skadelige stoffer i overflateprøvene skyldes menneskeskapt forurensning eller ikke, er det viktig å undersøke det naturlige nivået av ulike elementer i havbunnssedimentene. I uforstyrrede avsetningsbassenger vil finkornede sedimenter samles opp kontinuerlig og danne et arkiv over variasjonene i miljøtilstanden i et område. Ved hjelp av en kjerneprøvetaker kan vi ta prøver som bevarer strukturen i havbunnssedimentene, og vi kan analysere sedimentene fra de ulike dybdeintervallene for å få fram endringer over tid. Under feltarbeid med F\/F Seisma i juni 2017 hentet NGU opp sju korte sedimentkjerneprøver fra utvalgte lokaliteter i Ofot-regionen. Lokalitetene samsvarer med sju av stasjonene for overflateprøver beskrevet i Elvenes m.fl. (2018). Vi ønsket så langt som mulig å få en jevn geografisk fordeling av kjerneprøvene, og oppsøkte lokaliteter i nærheten av kjente utslippspunkter (industri og lignende) så vel som antatt uforstyrrede områder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.007)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEDIMENTASJONSMILJØ
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectORGANISK GEOKJEMI
dc.subjectMILJØGIFT
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectDATERING
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.titleSedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i Ofot-regionen
dc.typeReport
dc.description.localcode65781
dc.source.pagenumber38
dc.relation.project(375900) Marine grunnkart Ofoten-Tysfjorden-Tjeldsundet


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal