Show simple item record

dc.contributor.authorKnies, Jochen
dc.contributor.authorElvenes, Sigrid
dc.coverage.spatialEVENES
dc.coverage.spatialHAMARØY
dc.coverage.spatialTJELDSUND
dc.coverage.spatialNARVIK
dc.date.accessioned2020-07-15T07:18:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:18:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664227
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt. For å bestemme om innholdet av skadelige stoffer i overflateprøvene skyldes menneskeskapt forurensning eller ikke, er det viktig å undersøke det naturlige nivået av ulike elementer i havbunnssedimentene. I uforstyrrede avsetningsbassenger vil finkornede sedimenter samles opp kontinuerlig og danne et arkiv over variasjonene i miljøtilstanden i et område. Ved hjelp av en kjerneprøvetaker kan vi ta prøver som bevarer strukturen i havbunnssedimentene, og vi kan analysere sedimentene fra de ulike dybdeintervallene for å få fram endringer over tid. Under feltarbeid med F\/F Seisma i juni 2017 hentet NGU opp sju korte sedimentkjerneprøver fra utvalgte lokaliteter i Ofot-regionen. Lokalitetene samsvarer med sju av stasjonene for overflateprøver beskrevet i Elvenes m.fl. (2018). Vi ønsket så langt som mulig å få en jevn geografisk fordeling av kjerneprøvene, og oppsøkte lokaliteter i nærheten av kjente utslippspunkter (industri og lignende) så vel som antatt uforstyrrede områder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.007)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEDIMENTASJONSMILJØ
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectORGANISK GEOKJEMI
dc.subjectMILJØGIFT
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectDATERING
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.titleSedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i Ofot-regionen
dc.typeReport
dc.description.localcode65781
dc.source.pagenumber38
dc.relation.project(375900) Marine grunnkart Ofoten-Tysfjorden-Tjeldsundet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal