Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorCramer, Jan
dc.date.accessioned2020-07-15T07:18:22Z
dc.date.available2020-07-15T07:18:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664230
dc.description.abstractTi sedimentprøver fra norske havområder er analysert for innhold av mikroplast. Prøvene er fra forskjellige avsetningsmiljøer, og analysene er utført på åtte sedimentkjerner tatt med multicorer og to prøver tatt med bokscorer. De øverste 3 cm med sediment på havbunnen er tatt ut for å ekstrahere og analysere mikroplast.Prøvene ble sendt til et laboratorium i Belgia for opparbeiding og analyse av mikroplast. Analysene har bestått av visuell bestemmelse av type mikroplast i tillegg til Ramanmikrospektroskopi for å bestemme hvilke typer mikroplast som finnes i prøvene.Resultatene viser mikroplast av typene granulære og sfæriske former i samtlige ti prøver, med forskjellige mengder mikroplast pr. kg sediment tørrvekt. Det største antall mikroplastpartikler ble funnet i prøver fra Norskehavet, mens det ble funnet færre partikler lengre mot nord i Norskehavet, Nordland VI og i Varangerfjorden.Mulig kontaminering kan finnes i flere av prøvene i form av fibre, som typisk finnes i forskjelligetyper tekstiler.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSPEKTROSKOPI
dc.subjectSEDIMENT
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectMIKROPLAST
dc.titleMAREANOs pilotprosjekt på mikroplast - resultater og forslag til videre arbeid
dc.typeReport
dc.description.localcode65641
dc.source.pagenumber51
dc.relation.project(311730) MAREANO-Miljødatabaser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal