Show simple item record

dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial14164 Aurland
dc.date.accessioned2020-07-15T07:18:28Z
dc.date.available2020-07-15T07:18:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664232
dc.description.abstractLangs deler av Flåmsdalen og i fjordsida mot Aurland har det i lang tid vært problemer med skred og aktive bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, jordskred, sakte sig i skredmasser og mulige bevegelser i områder med tett oppsprekking i fyllitt. Dette skaper problemer både for veier, jernbane og bebyggelse. De geologiske og geofysiske dataene som presenteres i denne rapporten utgjør NGUs bidrag i et 2-årig forskningsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd, Statens naturskadefond, Aurland kommune og Oslo Energi. Videre er Statens vegvesen, NVE, Jernbaneverket og Sogn og Fjordane fylkeskommune med i prosjektet. NGI, NGU, Aurland kommune, IFE og Spilde Entrepenør (prosjektledelse) har stått for den faglige og praktiske gjennomføringen av prosjekteet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.005)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectFYLLITT
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSTABILITET
dc.subjectFORKASTNING
dc.titleFjellskred og stabilitet i fyllittområder - Geologiske og geofysiske studier
dc.typeReport
dc.description.localcode65962
dc.source.pagenumber39
dc.relation.project268901


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal