Show simple item record

dc.contributor.authorKnies, Jochen
dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorBellec. Valerie
dc.date.accessioned2020-07-15T07:18:34Z
dc.date.available2020-07-15T07:18:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664234
dc.description.abstractPå MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2016 og 2017 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på 14 prøvetakingsstasjoner, fordelt med 9 stasjoner på Kong Karls Land - Bjørnøyrenna-transektet (KKL- Br) og 5 stasjoner å Nordkapp - Sørkapp-transektet (Nk - Sk). Arsen (As) har konsentrasjoner tilsvarende moderat forurensing (Klasse III i Miljødirektoratets klassifisering for kyst og fjordsedimenter) på 11 av de 14 stasjonene (18 - 71 mg\/kg sediment). To stasjoner har As-konsentrasjoner i Klasse II (15 - 18 mg\/kg sediment), mens 1 stasjon har As-konsentrasjon i Klasse I (< 15 mg\/kg sediment). Nikkel (Ni) har konsentrasjoner i overflatesedimentene i Klasse III (42 - 271 mg\/kg sediment) på den nordligste stasjonen i KKL - Br, 6 stasjoner har konsentrasjoner i Klasse II (30 - 42 mg\/kg sediment), mens 7 stasjoner er i Klasse I (< 30 mg\/kg sediment). Bly (Pb) og sink (Zn) har konsentrasjoner i Klasse II på en enkelt stasjon, mens de øvrige 13 stasjonene har konsentrasjoner i Klasse I. For de øvrige metallene (kadmium (Cd), krom (Cr), kobber Cu) og kvikksølv (Hg)) er konsentrasjonene i Klasse I i overflatesedimentene. Barium er tilstede i relativt konstante konsentrasjoner på de to transektene. 137Cs er tilstede i lave konsentrasjoner i 2 av de 4 analyserte sedimentkjernene fra de to transektene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectDATERING
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSEDIMENT
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleMiljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Kong Karls Land-Bjørnøyrenna-transektet og Nordkapp-Sørkapp-transektet - MAREANO
dc.typeReport
dc.description.localcode66026
dc.source.pagenumber61
dc.relation.project(311730) MAREANO-Miljødatabaser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal