Show simple item record

dc.contributor.authorSimoni, Mark
dc.contributor.authorAasly, Kari A.
dc.contributor.authorKeiding, Jakob K.
dc.contributor.authorLibach, Lars
dc.contributor.authorTangstad, Roald
dc.coverage.spatial18131 Horten
dc.date.accessioned2020-07-15T07:18:37Z
dc.date.available2020-07-15T07:18:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664236
dc.description.abstractNorges Geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt fire mulige nye uttakssteder for byggeråstoff i Tønsberg kommune. Områdene er utvalgt av Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v\/Regiongeologen og arealplanavdelingen i Tønsberg kommune som en del av RPBA-avtalen i Vestfold. Undersøkelsene viser at det er en del en variasjon mellom syenitter og monzonitter i kommunen. Rombeporfyr, som også opptrer i Tønsberg og har ofte meget høy kvalitet, ble ikke observert i de fire utpekte områdene. Kartleggingen og analysene viser at bergartene i de fire områdene har generelt god kvalitet til pukk, og er egnet til ulike bruksformål, både til alle typer vegfundament og til vegdekker der det ikke stilles spesielt høye krav til kvaliteten. Basert på foreliggende informasjon vurderer NGU at Taranrød Øst er best egnet som mulig masseuttak. I dette området er det allerede etablert drift på en bergart av god kvalitet og det er potensiale for å få ut store volum.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectBYGGERÅSTOFFER
dc.subjectGEOLOGISK KARTLEGGING
dc.subjectPUKK
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectMEKANISK STYRKE
dc.subjectTYNNSLIP
dc.titleUndersøkelse av potensielle pukkforekomster områder for masseuttak i Tønsberg kommune, Vestfold
dc.typeReport
dc.description.localcode66298
dc.source.pagenumber28
dc.relation.project(370000) Byggeråstoffer i BTV


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal