Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:12Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800_3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664251
dc.description.abstractI forbindelse med vegbygging langs E6 sør for Trondheim er det noen steder laget 4-7 m dype skjæringer i løsmassene. Rapporten dokumenterer informasjon samlet inn under befaringer som ble gjort av NGU i leirskjæringene ved Ekra sør for Klettkrysset i juni og august 2016, og nord for Klettkrysset i september samme år. Dokumentasjonen består av korte beskrivelser, foto og oversikt over prøvetaking. Det ble utført prøvetaking av organisk materiale, og noe av dette ble i etterkant valgt ut for datering. Alle skjæringene viser flere lag med deformerte leirmasser med mellomliggende lag av organisk materiale. Vedlagt rapporten er det også diverse bakgrunnsmateriale, som ulike typer kart og tidligere beskrivelser for området. Befaringene ble gjort i forbindelse med forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i Trondheimsområdet. Data og resultatene fra feltbefaringene vil bli tatt med i videre arbeid for området for å bedre kartgrunnlaget og utvide forståelsen av landskapsutviklingen i denne delen av Gauldalen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectDATERING
dc.subjectSKJÆRING
dc.subjectORGANISK AVSETNING
dc.titleBefaring av skjæringer for ny E6 ved Klett, Trondheim
dc.typeReport
dc.description.localcode64770
dc.source.pagenumber45
dc.relation.project(367000) Forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i marine leirområder i Trondheimsregionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal