Show simple item record

dc.contributor.authorHermanns, Reginald
dc.contributor.authorRubensdotter, Lena
dc.contributor.authorRomundset, Anders
dc.contributor.authorEilertsen, Raymond S.
dc.contributor.authorSletten, Kari
dc.contributor.authorSandøy, Gro
dc.coverage.spatial16162 Gol
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:18Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664254
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen som NGU gjennomførte i Gol i 2015\/16, og er tenkt som et hjelpemiddel for faresonekartleggingen av området som NVE skal gjennomføre i 2017. Undersøkelsene inkluderer georadarmålinger, graving av 6 groper med gravemaskin, beskrivelse og tolkning av sedimentene i de utgravde gropene og datering med 14C metoden for å tidfeste individuelle skredhendelser.Det er identifisert til sammen 16 jordskredlag i gropene som representerer minimum 9 individuelle skredhendelser. Plasseringen av lokalitetene ble i stor grad styrt av tilgjengelighet og var ikke optimal i forhold til skredløpene i området. Det er derfor svært sannsynlig at skredaktiviteten har vært større enn det som er registrert her. Det har vært skredaktivitet i det undersøkte området gjennom hele holocen, også innenfor de siste 1000 år. Dette har betydning for faresonekartleggingen av området. Georadar har vist seg nyttig i arbeidet med å finne gode lokaliteter for graving av groper, men har begrensninger når det gjelder identifisering av ulike avsetningstyper i dette området. Resultatene det vises til her og metodene som er brukt kan også vurderes i andre områder der det skal utføres kartlegging og vurdering av skredfare. Dette er den eneste måten man kan estimere skredaktiviteten i et område på, foruten ved hjelp av eventuelle historiske data.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.011)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSKRED
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectDATERING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSTABILITET
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleGol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid
dc.typeReport
dc.description.localcode64773
dc.source.pagenumber40
dc.relation.project(368200) Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal