Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial14184 Lodalskåpa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:39Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664261
dc.description.abstractNGU utførte i årene 2005-2006 og 2009-2010 georadarmålinger og refraksjonsseismikk i Bødalen i forbindelse med løsmassegeologisk forskning i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Målingene er utført både i øvre del av dalføret, dvs. i området like foran brefronten av Bødalsbreen og ved Bødalssetra nordafor, og dessuten på elvedeltaet i Lovatnet nederst i dalen mot V. Formålet med de geofysiske målingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene, kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og påvise fjelloverflatens beliggenhet. Målingene omfatter 6 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 2214 m og 45 georadarprofiler med samlet lengde 11221 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.029)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleGeoradar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i Bødalen, Stryn kommune, i årene 2005-2006 og 2009-2010
dc.typeReport
dc.description.localcode65455
dc.source.pagenumber38+kart
dc.relation.project(358000 / 356400) Publisering av eldre data / Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal