Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial14184 Lodalskåpa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:39Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664261
dc.description.abstractNGU utførte i årene 2005-2006 og 2009-2010 georadarmålinger og refraksjonsseismikk i Bødalen i forbindelse med løsmassegeologisk forskning i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Målingene er utført både i øvre del av dalføret, dvs. i området like foran brefronten av Bødalsbreen og ved Bødalssetra nordafor, og dessuten på elvedeltaet i Lovatnet nederst i dalen mot V. Formålet med de geofysiske målingene var å framskaffe informasjon om løsmassetypene, kartlegge variasjoner både horisontalt og vertikalt i løsmassene og påvise fjelloverflatens beliggenhet. Målingene omfatter 6 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 2214 m og 45 georadarprofiler med samlet lengde 11221 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.029)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleGeoradar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i Bødalen, Stryn kommune, i årene 2005-2006 og 2009-2010
dc.typeReport
dc.description.localcode65455
dc.source.pagenumber38+kart
dc.relation.project(358000 / 356400) Publisering av eldre data / Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal