Show simple item record

dc.contributor.authorOlesen, Odleiv
dc.contributor.authorSchönenberger, Jasmin
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorBjørlykke, Arne
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664263
dc.description.abstractRapporten omhandler kjemiske analyser av Brøttumformasjonen som dekker hele Lillehammerområder fra Øyer og ned til Brøttum. Hovedformålet var å undersøke tungmetallinnholdet i Brøttumformasjonen. På 60-tallet ble det boret et ca. 500 meter dypt borehull i Fåberg, og kjernematerialet er blitt benyttet de kjemiske analysene. Det ble også tatt noen større og mer representative prøver i veiskjæringer nær E6, Maihaugen og Brøttum. Hovedkonklusjonen er at tungmetallinnholdet i all hovedsak er innenfor dagens krav, med unntak av en urananalyse. Forvitring av sulfider og dannelse av svovelsyre kan allikevel gi tungmetallforgiftning, hvis sprengt stein ligger åpent tilgjengelig for oksygenrikt regnvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.044)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORGIFTNING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleKjemiske analyser av mørke skifre fra Brøttumformasjonen i Lillehammerområdet
dc.typeReport
dc.description.localcode65457
dc.source.pagenumber13
dc.relation.project(362200) Crustal onshore-offshore project - Phase 3 (Coop3)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal