Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorLutro, Ole
dc.coverage.spatial13201 Tingvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T07:20:06Z
dc.date.available2020-07-15T07:20:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664271
dc.description.abstractNGU har gjort geofysisk borehullslogging i fem borehull like vest for tidligere Rødsand Gruber på Raudsand i Nesset kommune. Her planlegges et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall. Avfallet tenkes lagret i store utsprengte fjellhaller. Vinteren 2016\/2017 ble det boret i alt fem fjellbrønner i det aktuelle området. Hensikten med borehullsloggingen var å kartlegge fjellkvaliteten med hensyn på oppsprekking. Videre ville en undersøke om det var metalliske mineraler (jernoksider, sulfider) som kunne ha påvirkning på grunnvannskvaliteten.Parametre som ble logget var resistivitet i fjell, seismisk hastighet, magnetisk susceptibilitet, indusert polarisasjon, selvpotensial, total naturlig gammastråling, spektral gammastråling (ett hull), elektrisk ledningsevne i grunnvannet og temperatur. I tillegg er fire av brønnene logget med optisk televiewer for å kartlegge sprekker og geologiske grenser. Ved hjelp av optisk televiewer er også bergartenes foliasjon (fallretning og fallvinkel) bestemt i fire hull. Optisk televiewer gir i tillegg borehullenes forløp mot dypet.Det ble også utført strømningsmåling og vannprøvetaking i fire av borehullene for å kartlegge grunnvannets opptreden og kvalitet. Disse data rapporteres separat i egen rapport.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.020)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectNATURLIG RADIOAKTIVITET
dc.subjectVANNKVALITET
dc.subjectLYDHASTIGHET
dc.titleLogging av fem borehull ved Raudsand, Nesset kommune, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode65058
dc.source.pagenumber60
dc.relation.project(373900) Grunnundersøkelser deponi Raudsand


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal