Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Thomas
dc.contributor.authorGanerød, Guri V.
dc.contributor.authorSolheim, Elisabeth Blom
dc.coverage.spatial16211 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:20:14Z
dc.date.available2020-07-15T07:20:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664274
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har laget oppgaver for Geofag X, 1 og 2 for Strinda videregående skole i Trondheim, Sør-Trøndelag. Oppgavene er tilrettelagt for Trondheimsområdet, men de kan tilrettelegges andre områder i Norge.NGU har etablert et samarbeid med Strinda videregående skole, gjennom Geonettverket for Geofag i Midt-Norge som er i regi av Skolelaboratoriet ved NTNU. Målet med samarbeidet er å tilrettelegge oppgaver som kan relateres til nærmiljøet, samt finne lokaliteter til feltarbeid og lage oppgaver til både klasseroms- og feltarbeid.Geofag er et fag hvor observasjoner og erfaring ute i felt er viktig. Elevene lærer å observere og dokumentere funn ute ved hjelp av kart og beskrivelser for senere å sette funnene i sammenheng og forstå prosessene rundt. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og geografi, samt oseanografi og meteorologi. I dette prosjektet har fokus vært på geologi med bruk av kart, både til orientering og kartlegging, og flere av oppgavene innebærer å lage egne kart, enten tegne for hånd eller digitalt med kartprogram.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectUNDERVISNING
dc.subjectGEOTOP
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleGeologi i skolen - Oppgaver (X) 1 og 2 for Strinda videregående skole i Trondheim, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode63961
dc.source.pagenumber136
dc.relation.project(352700) Formidling av geologi til skoleverket


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal