Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauknes, Tom Rune
dc.contributor.authorBöhme, Martina
dc.contributor.authorBunkholt, Halvor
dc.contributor.authorDehls, John
dc.contributor.authorOppikofer, Thierry
dc.contributor.authorHermanns, Reginald
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorKristensen, Lene
dc.contributor.authorEriksen, Harald Øverli
dc.coverage.spatial16331 Manndalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:20:52Z
dc.date.available2020-07-15T07:20:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664288
dc.description.abstractGamanjunni 3 ligger i en vestvendt skråning, i 1100 meters høyde ovenfor Sommarlia i Manndalen, Kåfjord kommune. Det ustabile fjellpartiet er avgrenset av en fullstendig utviklet bakskrent som viser en forflytning på omtrent 150 m. Bakskrenten er satt sammen av to flater som danner en kile. De laterale grensene kan tolkes som en fortsettelse av begge bakskrentene nedover. Begge flankene er fullt utviklet. Den nedre grensen trer godt frem som en tydelig klippe med høy steinsprangaktivitet, og kan klart avgrenses i satellitt- og bakkebaserte radarinterferometridata. Utglidning er ikke mulig langs de geologiske strukturene målt på overflaten, særlig pga. den flatliggende foliasjonen. Volumet av det ustabile fjellpartiet er estimert til 26 millioner m\u00B3 basert på de geologiske strukturene. Både bakkebaserte og satellittbaserte radarmålinger viser et entydig avgrenset område som er i bevegelse. Bortsett fra de store bevegelsene i ura helt nederst på sørsiden, er de største bevegelsene i fast fjell målt på toppen til det ustabile fjellpartiet. Målingene viser bevegelse opptil 5 cm\/år mot vest-sørvest med et fall mellom 40 og 50\u00B0. Bevegelseshastigheten og fallvinkelen avtar gradvis nedover mot tålinjen. Resultater fra datering av bakskrenten tilsier at bevegelsene startet for omtrent 7100\u00B11800 år siden. Sammenlignes dette med den totale bevegelsen på 150 m gir dette en gjennomsnittlig bevegelsesrate på 2\u00B10.5 cm\/år. Dagens hastighet på 5 cm\/år indikerer dermed en økning i bevegelseshastigheten. Det finnes en fjellskredavsetning ~3 km lengre nord i Manndalen med en alder på 4250 år. Det er høy steinsprangaktivitet i fronten av det ustabile fjellpartiet og langs den sørlige laterale grensen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectFJELLSKRED
dc.subjectSKRED
dc.titleGeologisk modell og fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Gamanjunni 3 i Manndalen, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode64405
dc.source.pagenumber63
dc.relation.project(310000) ROS analyse for fjellskred i Troms


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal