Show simple item record

dc.contributor.authorCramer, Jan
dc.contributor.authorSolli, Arne
dc.contributor.authorSchiellerup, Henrik
dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.contributor.authorKeiding, Marie
dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.contributor.authorBrönner, Marco
dc.contributor.authorBaranwal, Vikas
dc.date.accessioned2020-07-15T07:21:40Z
dc.date.available2020-07-15T07:21:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664307
dc.description.abstractNGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall. Utgangspunktet for vurderingen var en liste med 12 lokaliteter som var sammenstilt av Direktoratet for Mineralforvaltning på forespørsel fra Miljødirektoratet. NGUs vurdering omfatter geologiske-, hydrogeologiske- og ressursforhold for de utvalgte lokalitetene og er basert på eksisterende kunnskap og data.I første omgang ble vurderingene tatt med hensyn til Miljødirektoratets kriterier for mulige lokaliteter. I dialog med Miljødirektoratet ble listen med 12 lokaliteter deretter redusert til 5 mulige lokaliteter. Etter en felles befaring med Miljødirektoratet på 3 av disse 5 lokalitetene i oktober 2015 ble \u00E9n av lokalitetene tatt ut av listen over mulige lokaliteter.Den endelige vurderingen konkluderer med at 2 lokaliteter som allerede er gravd ut er aktuelle nå for videre utredning som mulig deponi for uorganisk farlig avfall. Disse er Dalen kalksteingruve i Porsgrunn kommune i Telemark, og Rekefjord Øst pukkverk i Sokndal kommune i Rogaland. Enkelte av de øvrige lokalitetene kan muligens på lang sikt bli aktuelle til videre vurdering og utredning, det vii si etter at virksomheten på disse lokalitetene blir avsluttet om 25-30 år fra nå.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectGRUVE
dc.subjectPUKKVERK
dc.titleVurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall
dc.typeReport
dc.description.localcode64061
dc.source.pagenumber127
dc.relation.project(365400) Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for farlig uorganisk avfall


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal