Show simple item record

dc.contributor.authorHøgaas, Fredrik
dc.coverage.spatial17252 Austra
dc.coverage.spatial17253 Leka
dc.coverage.spatialNÆRØYSUND
dc.coverage.spatialLEKA
dc.date.accessioned2020-07-15T07:22:06Z
dc.date.available2020-07-15T07:22:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664313
dc.description.abstractNGU har i 2015 utført kvartærgeologisk kartlegging av kartblad Leka 1725 Ill. Kartleggingen innebærer registrering av løsmasser og landskapselementer, med hovedfokus pa områdene under marin grense (MG). Det er ikke funnet spor etter flyktig eller sensitiv marin leire innenfor kartbladet, og finere masser i form av silt er kun funnet rundt Tennfjord og i forbindelse med gravearbeid på øya. Skredmasser er utbredt på Leka og aktivitet i form av steinsprang er vanlig. Ingen av avsetningene virker å ligge nær bebyggelse, men større rasblokker finnes i nærheten av vei flere steder. Landskapet på Leka er svært goldt og løsmasser begrenser seg til lavereliggende fordypninger i terrenget, hvor strandavsetninger i form av grus og sand dominerer. Disse avsetningene gir næringsrik grunn og utnyttes i dag til jordbruk mange steder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.044)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLANDHEVNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI: LØSMASSER
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectHAVNIVÅ
dc.subjectISAVSMELTING
dc.titleBeskrivelse til Leka - 1725 III - kvartærgeologisk kart M 1:30 000. Landformer, løsmasser og landskapsutvikling på Leka
dc.typeReport
dc.description.localcode63828
dc.source.pagenumber26+kart
dc.relation.project(362600) Kvartærgeologisk kartlegging søndre Helgeland og Leka (NVE)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal