Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBaranwal, V.C.
dc.contributor.authorOfstad, Frode
dc.contributor.authorRønning, J.S.
dc.coverage.spatial13201 Tingvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T07:22:47Z
dc.date.available2020-07-15T07:22:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664325
dc.description.abstractPå oppdrag fra Bergmesteren Raudsand as har NGU utført magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter vest for Raudsand i et område hvor det kan være aktuelt å etablere nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall i fjellhaller. Det var av interesse å kartlegge eventuelle ukjente jernmalm-kropper i området, om det er dypforvitret fjell som kan skape problemer ved byggingen og driften av deponihallene og om det er forhøyete konsentrasjoner av radioaktive elementer i bergartene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHELIKOPTERMÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectRADIOMETRI
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectFORVITRING
dc.titleGrunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Resultater fra helikoptermålinger og forslag til videre undersøkelser
dc.typeReport
dc.description.localcode64590
dc.source.pagenumber19
dc.relation.project(353204) Helikoptermålinger ved Rausand


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal