Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorRodionov, Alexei
dc.contributor.authorEilertsen, Raymond S.
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial15333 Takvatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:23:11Z
dc.date.available2020-07-15T07:23:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664333
dc.description.abstractI løpet av de siste årene har prosjektet MINN (Mineralressurser i Nord-Norge) blitt gjennomført. I den forbindelse har berggrunnen blitt undersøkt for mineralforekomster, blant annet ved bruk av ElektroMagnetiske (EM) målinger fra helikopter. I Målselv kommune ble dette utført i 2011. Noen av målingene foregikk over områder med løsmasser, blant annet et område sørvest for Mauken i Målselv og her kom det frem anomalier som skyldes løsmassene. Året etter ble det derfor i dette området målt to 2D-resistivitetsprofiler til sammenligning, og for å se hvor godt EM-data kan karakterisere løsmasser.Ved Bardufoss i Målselv er det relativt god overensstemmelse mellom helikopter-EM-profilene og 2D-resistivitesprofilene, men best der det ser ut til at dyp til fjell er størst. Variasjoner i bergartstyper påvirker målingene mest der sedimentoverdekningen er liten. Det finnes få geotekniske undersøkelser i studieområdet, og ingen av disse ligger direkte på 2D-resistivitesprofillinjene. Det har derfor ikke vært mulig å få detaljert sammenligning av 2D-resistivitesverdier og geotekniske egenskaper i dette prosjektet. Overordnet er det likevel godt samsvar mellom geofysiske og geotekniske data.Som for 2D-resistivitesmålinger kan også helikopter-EM-målinger indikere utbredelse av potensiell kvikkleire, men med dårligere oppløsning. Helikopter-EM-målinger vil kunne egne seg til en første oversiktskartlegging i områder med marine avsetninger. Resultatene kan benyttes som redskap til å velge ut områder for mer detaljkartlegging. Når det gjelder geofysiske målinger for kartlegging av materialegenskaper, vil det være nødvendig med geotekniske undersøkelser i tillegg - og helst prøvetaking med laboratorietester - for å tolke og forstå de geofysiske datasettene bedre. Det er likevel gunstig å kombinere ulike undersøkelsesmetoder for å få den beste oversikten over grunnforholdene. Ved tolkning av geofysiske og geotekniske data er det viktig å være oppmerksom på de geologiske forholdene, både når det gjelder de lokale bergartstypene, avsetningshistorien for løsmassene og landskapsutviklingen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.033)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectFLYMÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeofysiske undersøkelser for løsmassekartlegging nær Bardufoss i Målselv kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode63418
dc.source.pagenumber35
dc.relation.project(348400) Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal