Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.coverage.spatial17352 Øksfjordjøkelen
dc.coverage.spatial17342 Kvænangsbotn
dc.coverage.spatial17341 Kvænangen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:23:27Z
dc.date.available2020-07-15T07:23:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664341
dc.description.abstractNGU har bistått Kvænangen kommune i kartlegging av grunnvannspotensialet i tettstedene Alteidet, Burfjord og Kvænangsbotn. Bakgrunnen for kartleggingen har vært kommunens ønske om å bedre vannforsyningssituasjonen i de tre forsyningsområdene. Forutsetningen for NGUs samarbeid med kommunen har vært at den utførte ressurskartleggingen må sees i sammenheng med EUs Vanndirektiv og behovet for bedre kunnskap om grunnvannsforekomster. I tillegg til kartlegging av grunnvann til drikkevannsforsyning har det i Burfjord også blitt utført undersøkelser for å kartlegge potensialet for uttak av grunnvann til energiformål. Undersøkelsene har bestått i feltbefaring, georadarundersøkelser ved Alteidet og Kvænangsbotn, samt undersøkelsesboringer. Det har blitt påvist potensial for uttak av grunnvann til drikkevannsforsyning til å dekke et forventet forbruk ved alle de tre aktuelle lokalitetene. Det ble ikke funnet egnete hydrogeologiske forhold for uttak av grunnvann til energiformål i tettstedet Burfjord. Det er på bakgrunn av de utførte undersøkelsene anbefalt at det etableres prøvepumpingsbrønner i de undersøkte forsyningsområdene for å kartlegge langtidskapasiteten og vannkvaliteten til grunnvannsforekomstene. NGU anbefaler også at det gjennomføres hydrogeologiske undersøkelser ved flere andre lokaliteter i kommunen med antatt grunnvannspotensial for å kunne innfri forventninger til karakterisering av grunnvannsforekomster i henhold til Grunnvannsdirektivet og Vannforskriften.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.012)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleHydrogeologisk kartlegging utført i Kvænangen kommune i 2014
dc.typeReport
dc.description.localcode62825
dc.source.pagenumber44
dc.relation.project(358800) Samfinansieringsprosjekter relatert til implementeringen av EUs grunnvannsdirektiv


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal