Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn E.
dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.date.accessioned2020-07-15T07:23:37Z
dc.date.available2020-07-15T07:23:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664345
dc.description.abstractDet ble i august 2008 målt henholdsvis 5 og 11 profiler med georadar ved Meldal og Storås som et ledd i kvartærgeologisk kartlegging. Formålet med målingene var å kartlegge løsmassetyper, løsmassemektigheter og avsetningsstrukturer som grunnlag for vurdering av den kvartærgeologiske utvikling i området ved slutten av siste istid.Begge områder består av fluviale og glasifluviale avsetninger samt morenemateriale. Stratigrafisk fra bunn til topp: morenemateriale, glasifluviale avsetninger og fluviale avsetninger. De fluviale avsetninger ligger på erosjonsplan dannet av elva Orkla som renner sør til nord. Også de glasifluviale avsetningene viser nordlig transportretning. Like sørøst for Storås sentrum fins et område med avsmeltningsmorene som inneholder flere dødisgroper.GPR-undersøkelsene har stort sett støttet tolkningene fra den kvartærgeologiske kartleggingen av området. Enkelte områder var det nødvendig å justere grenser mellom enheter. Sluttresultatet er en bedre geologisk forståelse etter GPR-undersøkelsene har blitt integrert i kvartærgeologisk kartlegging.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGPR-undersøkelser ved Storås og Meldal, Meldal kommune, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode63082
dc.source.pagenumber26
dc.relation.project(325600) Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal