Show simple item record

dc.contributor.authorLibach, Lars Rolstad
dc.date.accessioned2020-07-15T07:23:47Z
dc.date.available2020-07-15T07:23:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664349
dc.description.abstractRapporten viser ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune.Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i kommunen er ikke store nok til å dekke behovet og kommunen importerer totalt 66% av forbruket av grus og pukk. Dette medfører utfordringer knyttet til areal, transport, kostnader og miljø.Prognoser viser at Bergen og Hordaland vil ha en befolkningsvekst som tilsier økt behov for byggeråstoff i årene framover. All bygging av infrastruktur er avhengig av grus og pukk, og for å hindre høye byggekostnader er det viktig med kortest mulig transport langs vei. I områdene med størst vefolkning må derfor også tilgangen på ressurser være størst.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectGRUS
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectAREALPLANLEGGING
dc.subjectTRANSPORT
dc.titleRessursregnskap for grus og pukk i Hordaland 2013
dc.typeReport
dc.description.localcode62698
dc.source.pagenumber78
dc.relation.project(358900) Ressursregnskap for Hordaland


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal