Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial17181 Rondane
dc.date.accessioned2020-07-15T07:24:13Z
dc.date.available2020-07-15T07:24:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664358
dc.description.abstractNGU gjennomførte i 2008 et prosjekt ved Rondvassbu for å belyse avsmeltingsforløpet ved slutten av siste istid og klimaendringene som fulgte. Det ble da utført georadarmålinger over søndre del av Rondvatnet og over elveviften avsatt fra vest ved sørenden av vatnet. Georadarmålingene på Rondvatnet ble utført for å kartlegge vanndyp og bunnforhold egnet for kjerneprøvetaking, men også for vurdering av løsmassefordeling og løsmassetykkelse. Georadarmålingene på elveviften ble utført for å kartlegge lagdeling, strukturer og tykkelse på løsmasseavsetningene i og under viften. Denne rapporten er begrenset til en dokumentasjon av georadamålingene med en beskrivelse av hva disse målingene har gitt av informasjon. Målingene omfatter 12 profiler med samlet lengde 2,68 km.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeoradarmålinger ved Rondvassbu, Sel kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode62819
dc.source.pagenumber11+kart
dc.relation.project(358000) Publisering av eldre data


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal