Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorBaranwal, Vikas Chand
dc.contributor.authorGasser, Deta
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.date.accessioned2020-07-15T07:24:16Z
dc.date.available2020-07-15T07:24:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664359
dc.description.abstractI etterkant av kvikkleireskredet på Byneset 1. januar 2012, ble det gjennomført 2D resistivitetsmålinger som en del av den umiddelbare kartleggingen av områdene rundt skredgropa. Sammen med geotekniske grunnundersøkelser var dette noe av grunnlaget for vurderingene av stabiliteten til området etter skredhendelsen. I tiden etter er det gjort mange flere grunnundersøkelser; både geotekniske, geologiske og geofysiske. Detaljeringsgraden og undersøkelsesmålestokken er svært forskjellig; fra helikopter-EM-målinger til detaljstudier i felt.Denne rapporten er en sammenstilling av geofysiske data samlet inn av NGU og APEX, geotekniske data samlet inn av kommunen, statlige organisasjoner og konsulentfirma, samt annen geologiske informasjon fra feltarbeid, LiDAR-data og litteratur. Det er lagt hovedvekt på områdene med 2D resistivitetsprofiler, men også kvartærgeologi, berggrunnsgeologi og geomorfologisk utvikling for Byneset som helhet er vektlagt. I sammenligningen mellom de ulike typene data er det som oftest godt samsvar.Helikopter EM-data har dårligere oppløsning enn 2D resistivitetsdata innsamlet på bakken, og gir derfor et grovere bilde av grunnforholdene. Det gir likevel mye informasjon i forhold til oversiktskartlegging for et område. 2D resistivitetsdata indikerer hvor leira er mest utvasket, og hvor saltholdig leire dominerer. Denne informasjonen kan også fås ved EM helikoptermålinger også, men med mindre detaljer. Resultatene fra undersøkelsene på Byneset er i samsvar med NGUs tolkningsmodell for karakterisering av leire med 2D resistivitetsmålinger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeologi på Byneset: en sammenstilling av geologiske, geofysiske og geotekniske data
dc.typeReport
dc.description.localcode62820
dc.source.pagenumber65
dc.relation.project(348400) Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal