Show simple item record

dc.contributor.authorBöhme, Martina
dc.contributor.authorMolina, Freddy Yugsi
dc.contributor.authorDehls, John
dc.contributor.authorHermanns, Reginald L.
dc.coverage.spatial16331 Manndalen
dc.coverage.spatial16342 Kåfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T07:24:38Z
dc.date.available2020-07-15T07:24:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664370
dc.description.abstractStorhaugen blokk ligger i en vestvendt skråning omtrent 1020 m ovenfor Fjellstad i Manndalen (Kåfjord kommune, Troms). Det ustabile fjellpartiet ble rekognosert fra helikopter i 2010 og ble skannet med en bakkebasert laserskanner i 2012 og 2013. Data fra satellittbasert radarinterferometri (InSAR) er tilgjengelig fra forskjellige satellitter og strekker seg over flere år. Videre ble fjellpartiet innmålt med et LiSALab bakkebasert InSAR system. Et ustabilt fjellparti er avgrenset av en fullstendig åpen baksprekk. Det er ingen synlige åpninger langs den nordlige grensen av det ustabile fjellpartiet, mens den sørlige flanken er helt frittstående. Strukturer er innmålt ved bruk av detaljerte terrengdata fra en bakkebasert laserskanner. De kartlagte strukturene viser at det er mulig med en utvelting og utglidning av det ustabile fjellpartiet ved Storhaugen. Den øverste delen av det ustabile fjellpartiet karakteriseres av en sterkt oppsprukket bergmasse. To scenarioer har blitt definert for Storhaugen blokk basert på morfologi og endringer av egenskaper i fjellmassivet. Det største estimerte volumet er rundt 2,8 millioner m\u00B3 (scenario A). Dette scenarioet ansees som urealistisk pga. mangel av tegn til tidligere gravitativ deformasjon. Det mindre scenarioet (scenario B) har et volum av rundt 0,6 millioner m\u00B3. Hverken bakkebaserte eller satellittbaserte radarmålinger (InSAR) viser noen signifikante og koherente bevegelser av det ustabile fjellpartiet. Lokalbefolkningen rapporterer høy steinsprangsaktivitet fra Storhaugen blokk, og det er flere kildeområder for steinsprang både innenfor og utenfor det definerte ustabile fjellpartiet. Det finnes avsetninger fra tre fjellskred i dalen, der to har kildeområdene rett tilstøtende det aktuelle ustabile fjellpartiet. Faregraden til Storhaugen blokk er klassifisert til middels. Det er 1 beboer i utløpsområdet. I tillegg kommer 1 lagerbygning og 2 landbruksbygninger. Konsekvensene plotter dermed i lav konsekvensklasse. Storhaugen blokk er etter dette klassifisert som et ustabilt fjellparti med lav risikograd.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2015.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectRASFARE
dc.titleFare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Storhaugen blokk i Manndalen, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode63538
dc.source.pagenumber22
dc.relation.project(310000) ROS analyse for fjellskred i Troms


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal