Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial13191 Romsdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:25:23Z
dc.date.available2020-07-15T07:25:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664391
dc.description.abstractI forbindelse med løsmassekartlegging innenfor kartblad 1319 I Romsdalen (M 1:50 000) har NGU utført georadarmålinger over Storhaugen i Vermedalen og på Horgjemsætermoen i Brøstdalen. Formålet med målingene var å kartlegge løsmassetyper, løsmassemektigheter og avsetningsstrukturer som grunnlag for vurdering av den kvartærgeologiske utvikling i området i og rundt Romsdalen ved slutten av siste istid. Målingene omfatter 9 georadarprofiler med samlet lengde nær 3,8 km.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2013.023)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleGeoradarmålinger for løsmassekartlegging i Vermedalen og Brøstdalen, Rauma kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode62567
dc.source.pagenumber13
dc.relation.project(325600) Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal