Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorKnies, Jochen
dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.date.accessioned2020-07-15T07:27:23Z
dc.date.available2020-07-15T07:27:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664446
dc.description.abstractPå MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2011 og 2012 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner utenfor Finnmark (3 stasjoner), Nordland VI (14 stasjoner), Mørebankene og Breisunddjupet (5 stasjoner), samt prøver fra fjordene innenfor Mørebankene for Miljødirektoratet (7 stasjoner). Tungmetall-, arsen- og tributyltinn-nivåene i overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Miljødirektoratets tilstandsklasse I (bakgrunn) for fjord- og kystsedimenter, med unntak av enkelte stasjoner i Nordland VI som har Pb- og Ni-konsentrasjoner i tilstandsklasse II. Barium finnes i lave konsentrasjoner i overflatesedimentene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2013.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectDATERING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.titleMiljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Finnmark, Nordland VI og Mørebankene - MAREANO
dc.typeReport
dc.description.localcode61532
dc.source.pagenumber76+vedlegg
dc.relation.project(311730) MAREANO - Miljødatabaser


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal