Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.coverage.spatialSØRFOLD
dc.coverage.spatialSTEIGEN
dc.coverage.spatialSALTDAL
dc.coverage.spatialRØDØY
dc.coverage.spatialMELØY
dc.coverage.spatialHAMARØY
dc.coverage.spatialGILDESKÅL
dc.coverage.spatialFAUSKE
dc.coverage.spatialBODØ
dc.coverage.spatialBEIARN
dc.date.accessioned2020-07-15T07:28:10Z
dc.date.available2020-07-15T07:28:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664464
dc.description.abstractI 2009 ble det konstatert at klokjøtt fra krabbe fanget på Saltenkysten hadde konsentrasjon av kadmium (Cd) som ofte overskrider EU\u2019s grenseverdi for omsetning. Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har oppgaven som koordinator for flere aktørers arbeid med å avklare situasjonen rundt denne miljøtilstanden som har ført til kostholdsråd, stans i kommersiell fangst og påfølgende konkurs. NGU har fått tilskudd fra Fylkesmannen for å utføre tilleggsarbeid i pågående kartlegging i Nordland for å kunne vurdere i hvor stor grad Cd i ferskvann og landmiljø kan tenkes å påvirke situasjonen i krabbebestanden.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2013.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKADMIUM
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectOVERFLATEVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleKadmium i løsmasser, overflatevann og grunnvann fra Salten som lokalt naturlig bidrag til forhøyet Cd- nivå i taskekrabbe langs kysten
dc.typeReport
dc.description.localcode61539
dc.source.pagenumber27
dc.relation.project(349400) Kadmium i naturlig avrenning til kystvannet rundt Saltenfjorden


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal