Show simple item record

dc.contributor.authorOppikofer, T.
dc.contributor.authorEiken, T.
dc.contributor.authorDahle, H.
dc.contributor.authorAnda, E.
dc.contributor.authorHermanns, R.L.
dc.contributor.authorSandøy, G.
dc.contributor.authorOtterå, S.
dc.contributor.authorSaintot, A.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:28:32Z
dc.date.available2020-07-15T07:28:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664471
dc.description.abstractDenne rapporten gir en oversikt over arbeid Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har utført på 131 ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal i tidsperioden 2006 til 2012. Dette omfatter undersøkelser som feltbefaring, analyser og bevegelsesmålingsresultater. Detaljerte beskrivelser av de undersøkte lokalitetene finnes i NGU rapport 2013.014 (publisert på engelsk).Disse undersøkelsene er del av den nasjonale planen for kartlegging av ustabile fjellpartier i Norge, som er et samarbeid mellom Norges Vassdrags- og Energidirektoratet (NVE) og NGU. Den utarbeidete databasen for ustabile fjellpartier inneholder totalt 245 lokaliteter i Møre og Romsdal. Blant disse er 77 lokaliteter klassifisert som ustabile fjellpartier, 29 som potensielle ustabile fjellpartier og 91 er ikke ustabile fjellpartier. Videre er 48 lokaliteter ikke ennå befart og har dermed ukjent status.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2013.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTEINSPRANG
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectSKRED
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.titleUndersøkelser av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal – status og planer etter feltarbeid i 2012
dc.typeReport
dc.description.localcode61556
dc.source.pagenumber84
dc.relation.project(309900) ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal