Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKorneliussen, Are
dc.coverage.spatial20292 Misvær
dc.coverage.spatial13323 Tjeldsundet
dc.coverage.spatial13314 Evenes
dc.coverage.spatial13311 Skjomen
dc.coverage.spatialTJELDSUND
dc.coverage.spatialNARVIK
dc.coverage.spatialEVENES
dc.coverage.spatialBODØ
dc.date.accessioned2020-07-15T07:28:50Z
dc.date.available2020-07-15T07:28:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664477
dc.description.abstractNordland så vel som landet for øvrig har betydelige muligheter for økt mineralbasert verdiskaping blant annet gjennom kombinasjon av primær råvareproduksjon (gruvedrift) og bruk av naturgass for videreforedling av mineralske råvarer. Slik industriell produksjon vii imidlertid i de fleste tilfeller medføre utslipp av betydelige mengder CO2 som må tas hånd om på en miljøakseptabel måte. Med dette utgangspunktet testes et ide- konsept som har som formål utvikling av en industrirelevant prosess for oppløsning av bestemte bergartstyper i karbonsyre. Visse bestanddeler av de oppløste bergarter binder CO2 og danner karbonatmineraler og gir således mulighet for mineralogisk lagring av CO2 mens andre komponenter kan utgjøre verdifulle produkter for salg. Denne type prosess kan åpne opp for en betydelig industriell verdiskaping.
dc.language.isonno
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANORTOSITT
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectKARBONAT
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectOLIVIN
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleMuligheter for verdiskaping ved CO2-basert prosessering av mineralske råvarer: egnede forekomster i Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode59445
dc.source.pagenumber36
dc.relation.project(334600) Verdiskaping ved karbonsyreoppløsning av bergarter


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal