Show simple item record

dc.contributor.authorLibach, Lars R.
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.date.accessioned2020-07-15T07:28:56Z
dc.date.available2020-07-15T07:28:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664480
dc.description.abstractOslo og Akershus er en tett befolket region som opplever en stor befolkningsvekst og tilhørende behov for investeringer i bygg og anlegg. Prognoser viser at det er behov for stor tilgang på grus og pukk på kort og lang sikt. All bygging og infrastruktur er avhengig av grus og pukk og det er viktig at tilgangen på ressurser er god. Det betyr at det er i disse områdene tilgangen må være størst. Flere av de registrerte forekomstene i regionen er allerede båndlagt. En god tilgang kan kun sikres ved at de gjenværende tilgjengelige ressursene ikke legges under streng arealmessig båndlegging, men prioriteres til videre og framtidig råstoffuttak.\rDe strengeste kvalitetskravene for byggeråstoffer stilles til vegdekker der det er stor trafikk. Det stilles også krav til bære- og forsterkningslag i veg i forhold til trafikkmengde. Dette er med på å bestemme hvor byggeråstoffene med slik kvalitet må hentes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectVOLUM
dc.titleRessursutfordringer for byggeråstoffene pukk og grus i Oslo og Akershus 2010
dc.typeReport
dc.description.localcode59465
dc.source.pagenumber75
dc.relation.project(268020) Oppdatering av grus og pukk i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal