Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial18334 Mållejus
dc.coverage.spatial19331 Suossjavri
dc.date.accessioned2020-07-15T07:28:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:28:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664481
dc.description.abstractNGU har gjort borehullslogging i et 673 m dypt kjerneborehull ved Vuotta\u0161j\u00E1vri og i et 391 m dypt kjerneborehull på Bidjovagge i Kautokeino kommune. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for å kartlegge varmestrøm i dype krystalline bergarter. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske egenskaper. Det ble målt resistivitet, lydhastighet, naturlig gammastråling, ledningsevne i vann, pH og Eh. Vuotta\u0161j\u00E1vri Bh ble også logget med akustisk televiewer for å kartlegge oppsprekking. Det er målt og beregnet typiske verdier av lydhastighet og naturlig gammastråling i gneis og amfibolitt Vuotta\u0161j\u00E1vri, og i gabbro og felsitt på Bidjovagge. På grunn av grafitt og sulfider i berggrunnen var det vanskelig å få reelle resistivitetsdata for felsitten. På grunn av svært høy resistivitet og måletekniske begrensninger fikk en ikke resistivitetsdata i Vuotta\u0161j\u00E1vri Bh. Data er sammenstilt for massiv bergart. Avvik fra de oppgitte verdier (mindre) av resistivitet og lydhastighet kan tyde på oppsprukket fjell.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.010)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectNATURLIG RADIOAKTIVITET
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleGeofysisk logging av borehull ved Vuottasjavri og Bidjovagge, Kautokeino, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode59896
dc.source.pagenumber36
dc.relation.project(329500) ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser ved Utbygning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal