Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEggen, O.A.
dc.contributor.authorOttesen, R.T.
dc.contributor.authorJartun, M.
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:04Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664485
dc.description.abstractNGU har undersøkt overflatejord for PCB ved fire fjerntliggende lokaliteter rundt Forlandssundet på Svalbard. Lokalitetene skal ikke være påvirket av lokale forurensningskilder.\r24 av prøvene ble analysert for 12 dioksinlignende PCB-kongenere, Det ble påvist PCB i 18 prøver (75%). Nivåene er imidlertid svært lave, kun to kongenere har en medianverdi over deteksjonsgrenseverdien. Av de kongenerne som er analysert er det PCB 118 som oftest er påvist og har de høyeste konsentrasjonene. Median konsentrasjon for PCB118 er 0,33 mikro-g\/kg, det artimetiske gjennomsnittet er 14,0 mikro-g\/kg.\rPCB118 er eneste kongener som både inngår blant dioksinlignenede PCBer og WHO PCB (\"the seven dutch\"). Ved enkelte beregninger er PCB7 for prøvene estimert. Estimert medianverdi for bakgrunnsprøvene er 1,65 mikro-g\/kg PCB7(est). Estimert aritmetisk gjennomsnitt er 7,08 mikro-g\/kg PCB7(est).\rDet observeres variasjoner i nivåene mellom de fire besøkte lokalitetene. En mulig forklaring kan være ulike nedbørsmønstre mellom lokalitetene.\rDe relativ lette forbindelsene forekommer hyppigere enn de tyngre forbindelsene. Dette kan underbygge den globale destillasjons- og fraksjoneringsteorien.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.029)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectMILJØGIFT
dc.titleBakgrunnsnivåer av PCB i overflatejord rundt Forlandssundet på Svalbard
dc.typeReport
dc.description.localcode59355
dc.source.pagenumber19
dc.relation.project(331500) PCB på Spitsbergen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal