Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorL'Heureux, Jean-Sebastien
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:09Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664488
dc.description.abstract2D resistivitetsmålingene er utført som en del av et FOU-prosjekt i samarbeid med Statens vegvesen for å karakterisere løsmasseavsetninger ved Rein kirke i Rissa kommune (Sør-Trøndelag). Statens vegvesen planlegger ny vegtras\u00E9 ved Rein kirke, og området har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire og stabilitetsforhold. NGU utførte også i 2009-2010 2D resistivitetsmålinger i området, og fem av disse profilene ligger ved Rein kirke. Sammen med de tolv nye profilene som er målt er det derfor nå et nettverk av sytten resistivitetsprofiler på knappe 1 km2. Dette er de mest omfattende målingene som er foretatt med resistivitet for kvikkleirekartlegging i Norge.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleResistivitetsmålinger for løsmassekartlegging ved Rein kirke i Rissa, Sør-Trøndelag. Data og tolkninger
dc.typeReport
dc.description.localcode59797
dc.source.pagenumber44
dc.relation.project(344500) Resistivitet for kartlegging av leire i Rissa


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal