Show simple item record

dc.contributor.authorIhlen, Peter M.
dc.contributor.authorFuruhaug, Leif
dc.coverage.spatial20292 Misvær
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:29Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664498
dc.description.abstractRapporten gir resultatene av berggrunnskartleggingen i Misværdal pyroksenittmassiv og etterfølgende borkaksprøvetaking. Tidligere analyser hadde vist at de grovkornete vanligvis inneholder mer apatitt enn de finkornete. Berggrunnskartleggingen hadde definert 3 interessante soner av grovkornete pyroksenitter med bredder på 150-200 m og utstrekning langs strøket på mer enn 1000 m. Disse sonene ble prøvetatt i 5 atskilte blotningsområder betegnet Opplia, Simlihågen, Brentliheia, Hoklettlia og Skaråslia for analyser og bestemmelse av gjennomsnittsverdier for P2O5. De tre førstnevnte antas å opptre langs samme gangformete sone (Opplia-Brentliheia). I tillegg ble ett blotningsområde (Sjøli) med biotitt-rike grovkornete pyroksenitter prøvetatt av mer vitenskapelige årsaker. Målet med prøvetakingen er å bestemme det gjennomsnittlige P2O5 innhold i grovkornete pyroksenitter og tilknyttete finkornete varianter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectAPATITT
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleBorkaksprøvetaking av apatitt-førende bergarter i Misværdal pyroksenittmassiv, Bodø kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode59349
dc.source.pagenumber95
dc.relation.project(305600) Industrialisering av mineralforekomster i Nordland


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal