Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIhlen, Peter M.
dc.contributor.authorFuruhaug, Leif
dc.coverage.spatial20292 Misvær
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:29Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664498
dc.description.abstractRapporten gir resultatene av berggrunnskartleggingen i Misværdal pyroksenittmassiv og etterfølgende borkaksprøvetaking. Tidligere analyser hadde vist at de grovkornete vanligvis inneholder mer apatitt enn de finkornete. Berggrunnskartleggingen hadde definert 3 interessante soner av grovkornete pyroksenitter med bredder på 150-200 m og utstrekning langs strøket på mer enn 1000 m. Disse sonene ble prøvetatt i 5 atskilte blotningsområder betegnet Opplia, Simlihågen, Brentliheia, Hoklettlia og Skaråslia for analyser og bestemmelse av gjennomsnittsverdier for P2O5. De tre førstnevnte antas å opptre langs samme gangformete sone (Opplia-Brentliheia). I tillegg ble ett blotningsområde (Sjøli) med biotitt-rike grovkornete pyroksenitter prøvetatt av mer vitenskapelige årsaker. Målet med prøvetakingen er å bestemme det gjennomsnittlige P2O5 innhold i grovkornete pyroksenitter og tilknyttete finkornete varianter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2011.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectAPATITT
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleBorkaksprøvetaking av apatitt-førende bergarter i Misværdal pyroksenittmassiv, Bodø kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode59349
dc.source.pagenumber95
dc.relation.project(305600) Industrialisering av mineralforekomster i Nordland


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal