Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEggen, Ola A.
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:47Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664508
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har gjennom Svalbard Miljøvernfond gjort en undersøkelse av PCB i overflatejord ved bakgrunnslokaliteter på Svalbard. På bakgrunn av resultater for PCB i 177 overflatejordprøver fra Svalbard samt data fra PCB i bosetningene på Svalbard (Jartun m.fl., 2010) viser undersøkelsen:- Det er påvist PCB ved de fleste av de undersøkte bakgrunnslokalitetene. Nivåene er lave, men PCB finnes tilnærmet over alt. Mediankonsentrasjonen i dette materialet er <0,10 mikrogram\/kg, mens det aritmetriske gjennomsnittet er 2,40 mikrogram\/kg PCB7.- Kilden til PCB ved bakgrunnslokaliteter på Svalbard er trolig langtransportert forurensning, via hav- og luftstrømmer.- Bakgrunnslokalitetene er neppe påvirket av spredning fra bosetninger.- Fjerning av aktive PCB-kilder i bosetningene på Svalbard gir trolig størst effekt på det umiddelbare nærområdet.- Konsentrasjonene av PCB varierer både mellom lokalitetene og på hver lokalitet. Dette antyder at nedfall og spredning av forurensning ikke er uniformt.- Det er en høyere andel tunge PCB-kongenerene over lett kongenere. Dette er ikke ventet ut fra litteraturen.- PCB-profiler viser at PCB ved bakgrunnslokalitetene ligner vestlig PCB (Arochlor og Clophen).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.071)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectPCB
dc.titlePCB i overflatejord ved bakgrunnslokaliteter på Svalbard
dc.typeReport
dc.description.localcode60345
dc.source.pagenumber41
dc.relation.project(331500) PCB på Svalbard


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal