Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLibach, Lars
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19283 Melfjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:59Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664514
dc.description.abstractNordland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i et samarbeidsprosjekt undersøkt og klassifisert grus- og pukkforekomstene i utvalgte kommuner med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Som en del av dette prosjektet har NGU foretatt detaljerte undersøkelser av sand- og grusforekomsten i Fonndalen i Meløy kommune. Undersøkelsene er gjennomført ved gjennomgang av tilgjengelig materiale fra tidligere undersøkelser, målinger med georadar og sjaktgraving med gravemaskin. Hensikten har vært å få en oversikt over de utnyttbare sand- og grusreserver som er igjen i forekomsten.Forekomsten er en randavsetning hvor breen etter dannelsen på nytt har rykket fram og forstyrret de opprinnelige strukturene i avsetningen. I en periode er det også avsatt finkornige marine sedimenter på innsiden av ryggformen. Det er derfor vanskelig å få et godt nok bilde av korngraderingen i deler av forekomsten til å gi en detaljert oversikt over gjenværende mengder egnet som byggeråstoff.På bakgrunn av de undersøkelser som er gjennomført i dette prosjektet og tidligere undersøkelser, gir et overslag over mengder en reserve på i overkant av 800.000 fast m3 sand og grus med varierende korngradering.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleUndersøkelser av sand- og grusressursene i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode60379
dc.source.pagenumber31 + kart
dc.relation.project(268022) Oppdatering av grus og pukk i Nordland fylke


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal