Show simple item record

dc.contributor.authorLibach, Lars
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19283 Melfjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T07:29:59Z
dc.date.available2020-07-15T07:29:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664514
dc.description.abstractNordland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i et samarbeidsprosjekt undersøkt og klassifisert grus- og pukkforekomstene i utvalgte kommuner med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Som en del av dette prosjektet har NGU foretatt detaljerte undersøkelser av sand- og grusforekomsten i Fonndalen i Meløy kommune. Undersøkelsene er gjennomført ved gjennomgang av tilgjengelig materiale fra tidligere undersøkelser, målinger med georadar og sjaktgraving med gravemaskin. Hensikten har vært å få en oversikt over de utnyttbare sand- og grusreserver som er igjen i forekomsten.Forekomsten er en randavsetning hvor breen etter dannelsen på nytt har rykket fram og forstyrret de opprinnelige strukturene i avsetningen. I en periode er det også avsatt finkornige marine sedimenter på innsiden av ryggformen. Det er derfor vanskelig å få et godt nok bilde av korngraderingen i deler av forekomsten til å gi en detaljert oversikt over gjenværende mengder egnet som byggeråstoff.På bakgrunn av de undersøkelser som er gjennomført i dette prosjektet og tidligere undersøkelser, gir et overslag over mengder en reserve på i overkant av 800.000 fast m3 sand og grus med varierende korngradering.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleUndersøkelser av sand- og grusressursene i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode60379
dc.source.pagenumber31 + kart
dc.relation.project(268022) Oppdatering av grus og pukk i Nordland fylke


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal