Show simple item record

dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.contributor.authorHøst, Jan
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.contributor.authorde Beer, Hans
dc.contributor.authorNordahl, Bo
dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.date.accessioned2020-07-15T07:30:00Z
dc.date.available2020-07-15T07:30:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664515
dc.description.abstractDenne rapporten er en forundersøkelse knyttet til arbeidet med å etablere en Nasjonal database for grunnundersøkelser i Norge. Det finnes en mengde ulike typer data fra grunnundersøkelser, bl.a. informasjon fra alle typer boringer i undergrunnen, eksempelvis grunnvannsboringer\/energibrønner, fjellboringer og geotekniske undersøkelser. En nasjonal grunnundersøkelsesdatabase vil gi en samlet oversikt over hvilke undersøkelser som er utført, og gi effektiv tilgang til data. I tillegg til å være nyttig som verktøy i planlegging og utbygging, vil rask tilgang til data være avgjørende i forbindelse med beredskap ved ulykker\/naturskade. Informasjon om hvor undersøkelser er utført vil kunne minske behovet for nye undersøkelser knyttet til planlegging og prosjektering, og hindre dobbeltarbeid. Hvilke data som bør være offentlig tilgjengelige og hvilke det skal være mer begrenset adgang til, vil kunne bli styrt av avtaler mellom aktuelle parter\/interessenter. Bruk av konseptuelle modeller basert på standarder vil danne grunnlaget for utviklingen av den mer systemavhengige (logiske) modellen, samt innhold på dataleveranser og distribusjonsformater i brukerløsningen. Forundersøkelsen har sett på mulighetene for å utrede, utvikle og implementere en nasjonal database for grunnundersøkelser ved NGU. Arbeidet med databasen vil i første omgang fokusere på geotekniske undersøkelser siden dette utgjør en stor del av grunnundersøkelser, og fordi en nasjonal SOSI-standard for geovitenskapelige\/geotekniske undersøkelser allerede er utviklet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectDATABASE
dc.titleNasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) - forundersøkelse
dc.typeReport
dc.description.localcode60381
dc.source.pagenumber44
dc.relation.project(350210) Nasjonal database for grunnundersøkelser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal