Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorL'Heureux, Jean-Sebastien
dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.date.accessioned2020-07-15T07:30:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:30:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664542
dc.description.abstractFå studier har dokumentert den retrogressive oppførselen og mobiliteten til norske kvikkleireskred. Ved en rekke tilfeller har små initialskred utviklet seg til store retrogressive skred som har ført til tap av menneskeliv og store materielle skader. En bedre forståelse av denne type massebevegelse kan brukes til å forbedre aktsomhets- og farekartleggingen i Norge. Denne rapporten beskriver oppførselen til norske skred og er en katalog som gir en oversikt over 37 skred i marin leire i Norge. Katalogen er basert på geotekniske data og detaljerte morforlogiske analyser av hver skredhendelse. Resultatene sammenliknes med tidligere studier gjort i Canada.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2012.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKRED
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.titleUtstrekning og utløpsdistanse for kvikkleireskred basert på katalog over skredhendelser i Norge
dc.typeReport
dc.description.localcode60343
dc.source.pagenumber121
dc.relation.project(348800) FoU og kartlegging vedrørende stabilitet i strandsonen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal